Bij Vorstengraf en Paalgraven bij het knooppunt Paalgraven bij Oss

Dit veld met pre-historische Paalgraven en Grafheuvels was door de aanleg van de snelwegen A50 en A59 en het knooppunt Paalgraven goeddeels ontoegankelijk geworden.
Nadat de graven gerestaureerd waren is het gebied weer toegankelijk gemaakt via een voetbrug onder een viaduct van de A50 over de Rijksweg van Oss naar Schaijk.
De vondsten in deze graven en een iets verderop gelegen Vorstengraf, zijn van een zodanige archeologische waarde dat zij permanent ten toon gesteld zijn in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

[portfolio_slideshow]

Geef een reactie