Bij Vorstengraf en Paalgraven bij het knooppunt Paalgraven bij Oss

Dit veld met pre-historische Paalgraven en Grafheuvels was door de aanleg van de snelwegen A50 en A59 en het knooppunt Paalgraven goeddeels ontoegankelijk geworden.
Nadat de graven gerestaureerd waren is het gebied weer toegankelijk gemaakt via een voetbrug onder een viaduct van de A50 over de Rijksweg van Oss naar Schaijk.
De vondsten in deze graven en een iets verderop gelegen Vorstengraf, zijn van een zodanige archeologische waarde dat zij permanent ten toon gesteld zijn in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24

Geef een reactie